Nowy samochód na kredyt, leasing, najem
Codziennie najlepsze oferty dealerów
aplikacja Superauto24 w AppStore aplikacja Superauto24 w Google play
W dniu wczorajszym Klienci zarezerwowali 2 samochody. Dziękujemy.
Wprowadziliśmy dzisiaj do oferty 50 nowych samochodów dostępnych u dealerów "od ręki"

Vat od samochodów wg speców branży leasingu

1 kwietnia weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania podatku Vat od wydatków dotyczących samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zakończyło się trwające od początku roku tzw. okienko derogacyjne, w którym przedsiębiorcy mogli odliczyć 100% Vat od aut posiadających homologację ciężarową N1.

Obecne regulacje prawne także wprowadzają możliwość pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Dotyczy ona jednak pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej, pojazdów specjalnych takich jak np. koparka oraz aut, których konstrukcja wyklucza możliwość wykorzystania ich do celów prywatnych. W sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, zarówno związanych z działalnością gospodarczą, jak i prywatnie, odliczyć będzie można tylko 50% Vat od wydatków związanych z autem. Z analiz ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wynika, że nowe przepisy przyniosą korzyści przedsiębiorcom użytkującym droższe auta, gdyż wprowadzone regulacje znoszą obowiązujący w poprzednich latach limit kwotowy 6 tys. zł w odliczaniu podatku Vat od zakupu samochodu.

W obowiązujących w poprzednich latach regulacjach, firmy mogły odliczyć 60% podatku Vat od kosztów zakupu samochodów służbowych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł oraz pełną kwotę Vat od wydatków dotyczących napraw i serwisu pojazdów. W przypadku kosztów poniesionych na paliwo nie było w ogóle możliwości odliczenia podatku.

Pomimo, że zmienione regulacje podatkowe wprowadzają ograniczenia 50% odliczenia Vat od wszystkich wydatków związanych z autami firmowymi, a w przypadku paliwa możliwość odliczenia połowy kwoty podatku jest zawieszona do 1 lipca 2015, to w przypadku niektórych aut firmowych, nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednich, czytamy w publikacji PZWLP.

- Wynika to z rezygnacji w nowej ustawie ze stosowania limitu kwotowego w odliczaniu Vat od kosztów zakupu samochodów służbowych, wyjaśnia Agnieszka Piasecka, ekspert PZWLP, doradca prawny Alphabet Polska Fleet Management. – Dotychczas można było odliczyć od zakupu auta maksimum 6 tys. zł naliczonego Vat. Obecnie odliczeniu podlega 50% Vat, natomiast nie ma ograniczeń kwotowych. Pomimo, że istnieje możliwość odliczenia jedynie połowy podatku od wydatków związanych z naprawami i serwisem, a wcześniej można było odzyskać cały Vat zawarty w tego typu kosztach, to biorąc pod uwagę łączną kwotę odliczenia Vat, w przypadku aut droższych nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednio obowiązujących regulacji. W przypadku pojazdów użytkowanych przez firmy na podstawie umowy leasingu operacyjnego z pełną obsługą serwisową, zwanego inaczej wynajmem długoterminowym, w standardowym okresie obowiązywania umowy i eksploatacji pojazdu tj. 36 miesięcy, większe odliczenie Vat od wszystkich kosztów związanych z autem, w porównaniu do poprzednich przepisów, zaczyna występować przy samochodach, których cena netto wynosi minimum ok. 120 tys. zł. Różnica w kwocie możliwego do odliczenia podatku zwiększa się wraz ze wzrostem wartości auta.

Odliczenie podatku od paliwa dopiero od lipca 2015 roku
Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odliczenie 50% podatku Vat od kosztów zakupu samochodów firmowych. Połowę podatku można również odliczyć od kosztów serwisowych, czyli np. usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją aut, np. płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, zakupu opon, czy też opłat parkingowych lub autostradowych.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów paliwa. Odliczenie przez firmy 50% Vat od tego typu wydatków będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2015 r.

Kiedy odliczenie 100% podatku Vat?
Nowelizacja przepisów podzieliła samochody służbowe na dwie grupy – wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych.

Pełne odliczenie VAT od wszystkich kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów, a także paliw, jest możliwe tylko w przypadku, gdy auta firmowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy przedsiębiorca decyduje się na takie rozwiązanie, musi prowadzić drobiazgową ewidencję, związaną z wykorzystywaniem pojazdu. Ewidencja taka powinna być prowadzona od pierwszego dnia używania auta firmowego wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do momentu zakończenia jego użytkowania tylko do celów służbowych. Jednocześnie, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania organu podatkowegoo pojazdach, dla których prowadzi ewidencję, w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z tą formą eksploatacji auta. Ewidencja musi zawierać m.in. takie informacje jak numer rejestracyjny samochodu, stan licznika pojazdu w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia ewidencji. Dodatkowo, przy każdorazowym użytkowaniu auta, konieczny jest wpis osoby kierującej pojazdem uwzględniający: datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów w ramach konkretnej podróży oraz imię i nazwisko kierowcy.

- Samochody służbowe we współczesnych firmach są coraz częściej nie tylko niezbędnymi narzędziami pracy, ale także elementem dodatkowego wynagrodzenia i niewątpliwie, motywacji dla pracowników, mówi Jarosław Oworuszko, ekspert PZWLP i dyrektor finansowy LeasePlan Fleet Management Polska. I dodaje: – Sposób wykorzystania aut jest oczywiście inny w przypadku każdej firmy oraz poszczególnych stanowisk pracowników. Jednakże, w każdym przypadku, kiedy pracownicy mają udostępnione auta służbowe do użytkowania prywatnego, decyzja firmy o 100% odliczeniu Vat i tym samym wykorzystywaniu aut wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będzie się wiązała z dużymi zmianami nie tylko w zakresie polityki flotowej firmy, ale również w wymiarze polityki personalnej oraz dodatkowych świadczeń dla własnych pracowników, mówi ekspert.

100% odliczenie Vat jest możliwe także w przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów prywatnych. Zgodnie z nową ustawą są to np. auta inne niż samochody osobowe, posiadające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą czy ścianą. Ponadto do grupy pojazdów o konstrukcji uniemożliwiającej ich użytkowanie w celach prywatnych, zaliczane są pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Pełne odliczenie przysługuje również w przypadku pojazdów specjalnych, np. koparek, ładowarek, spycharek czy agregatów prądotwórczych.

Znowelizowane przepisy wprowadzają system korekt podatku naliczonego. Będzie on stosowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca nabył pojazd z pełnym prawem do odliczenia Vat, z przeznaczeniem do wykorzystywania go wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie go wykorzystywał również do celów prywatnych. Ponadto, korekta może być zastosowana w sytuacji, gdy firma nabyła auto z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia podatku, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia, dokonuje jego sprzedaży lub przeznacza go do użytku wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Dla pojazdów o wartości poniżej 15 tys. zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku Vat, w drugim – umożliwia zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Dla celów systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego” na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji, przy sprzedaży takiego auta, przedsiębiorca będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Wszystkie samochody z tzw. „kratką”, nabyte przed wejściem w życie nowych przepisów w drodze zakupu, umów leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnych, w przypadku których w dniu 31 marca 2014 możliwe było odliczenie 100% Vat od ceny ich nabycia lub rat czynszu, zachowają dalej takie prawo. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków: przedsiębiorca musi zarejestrować umowę we właściwym urzędzie skarbowym maksymalnie w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Poza tym samochód powinien być wydany użytkownikowi przed 1 kwietnia 2014 r.

źródło: PZLWP


 

  • Najlepszy standard obsługi w Polsce
  • Nowy samochód bez wychodzenia z domu lub firmy
Wszystko załatwimy
za Ciebie
Przyjmiemy stary samochód
w rozliczeniu na nowy
Odległość dla nas nie gra roli
Nasi Eksperci
w mediach
ZOBACZ
AKTUALNE WYDARZENIA
superauto24.com sponsorem IV Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego
Dodano: 2 sierpień 2018
Z enntuzjazmem podjęliśmy się sponsoringu czwartej edycji Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Wystawiliśmy nawet własną reprezentację liczącą 15 osób, która przystąpiła do sportowej rywalizacji na...
MOTORYZACJA
Firma Przyjazna Klientowi
Dodano: 22 styczeń 2018
Statuetka już w naszym posiadaniu. 10 stycznia uczestniczyliśmy w Gali podczas której przedstawicile  Kapituły Programu wręczyli naszej firmie certyfikat i statuetkę  z Godłem Firma Przyjazna...
ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ OFERTĘ DEALERA
MARKA
dowolna
Alfa Romeo (7)
Audi (33)
BMW (38)
Citroen (44)
Dacia (170)
Fiat (246)
Ford (285)
Honda (2)
Hyundai (94)
Jaguar (18)
Jeep (60)
Land Rover (10)
Lexus (2)
Mazda (5)
Mercedes (44)
Mitsubishi (2)
Nissan (70)
Opel (257)
Peugeot (74)
Renault (95)
Seat (117)
Skoda (525)
Toyota (49)
Volkswagen (1)
Volvo (78)
MODEL
dowolny
CENA OD
dowolna
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
265 000
270 000
275 000
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
310 000
315 000
320 000
325 000
330 000
335 000
340 000
345 000
350 000
355 000
360 000
365 000
370 000
375 000
380 000
385 000
390 000
395 000
400 000
405 000
410 000
415 000
420 000
425 000
430 000
435 000
440 000
445 000
450 000
455 000
460 000
465 000
470 000
475 000
480 000
485 000
490 000
495 000
500 000
505 000
510 000
515 000
520 000
525 000
530 000
535 000
540 000
545 000
550 000
555 000
560 000
565 000
570 000
575 000
580 000
585 000
590 000
595 000
600 000
605 000
610 000
615 000
620 000
625 000
630 000
635 000
640 000
645 000
650 000
655 000
660 000
665 000
670 000
675 000
680 000
685 000
690 000
695 000
700 000
705 000
710 000
715 000
720 000
725 000
730 000
735 000
740 000
745 000
750 000
755 000
CENA DO
dowolna
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
265 000
270 000
275 000
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
310 000
315 000
320 000
325 000
330 000
335 000
340 000
345 000
350 000
355 000
360 000
365 000
370 000
375 000
380 000
385 000
390 000
395 000
400 000
405 000
410 000
415 000
420 000
425 000
430 000
435 000
440 000
445 000
450 000
455 000
460 000
465 000
470 000
475 000
480 000
485 000
490 000
495 000
500 000
505 000
510 000
515 000
520 000
525 000
530 000
535 000
540 000
545 000
550 000
555 000
560 000
565 000
570 000
575 000
580 000
585 000
590 000
595 000
600 000
605 000
610 000
615 000
620 000
625 000
630 000
635 000
640 000
645 000
650 000
655 000
660 000
665 000
670 000
675 000
680 000
685 000
690 000
695 000
700 000
705 000
710 000
715 000
720 000
725 000
730 000
735 000
740 000
745 000
750 000
755 000
WYBIERZ FORMĘ FINANSOWANIA ZAKUPU*:
Leasing
Gotówka
Kredyt
Kredyt + gotówka
Wybierz formę zakupu
Ofert: 2 326 Wartość: 235 869 228 Aktualizacja: 11.12.2018
CZY WIESZ ŻE...
Zakup w superauto24.com to zakup bezpieczny
96% Klientów poleciłoby nas swoim znajomym
Nasze doświadczenie to 13 000 transakcji
Pn-Pt od 8.00 do 20.00 | Sb-Nd od 10.00 do 18.00
ZOBACZ
WSZYSTKIE
JUŻ 2262 OPINII
ECO-CAR z Opola
100% PROFESJONALIZMU
Pan Grzegorz z Warszawy
Miło, szybko i profesjonalnie.
Pan Janusz z Koniecpola
Transakcja przebiegła sprawnie. Wszelkie formalności załatwione zostały przez firmę Superauto24.com, moja rola była tylko taka, by wykonać kilka telefonów.
Pan Paweł z Żarek Letniska
Sprawna i miła obsługa
Pan Michał z ENUAI-WEB DEVELOPMENT
Firma godna polecenia. Sprawnie prowadzony zakup auta.
Usługi Remontowo-Budowlane BAREX
07.12.2018
To mój kolejny zakup.Jestem zadowolony z obsługi.
Pan Henryk z Białegostoku
07.12.2018
Komunikacja telefoniczna bardzo dobra. Dojazd z dostawą do dilera bardzo dobry, szybkie finansowanie.
Pani Lucyna z Niechorza
23.11.2018
Duża kompetencja, miła obsługa, korzystna cena.
RANKING OPINII
 
1857
 
348
 
47
 
8
 
2
Znajdziesz nas tutaj
otomoto
otomoto
otomoto
zamknij okno
Poznaj opinie naszych Klientów: